Factory360 Phiên bản Odoo 15.0

Thông tin về Factory360 một ứng dụng của Odoo, hệ thống ERP mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

Bán hàng
Từ báo giá tới hóa đơn
Lên hóa đơn
Hóa đơn & Thanh toán
CRM
Theo dõi quy trình quản lý tiềm năng và đóng cơ hội
ERP Base Data
ERP Base Data
ERP Gamification
ERP Gamification
ERP Group User
ERP Group User
ERP Mail Activity
ERP Mail Activity
ERP Mail customing
Customize Mail to send
ERP Mail Message
ERP Mail Message
ERP Project
Trang web
Xây dựng trang web doanh nghiệp
Dự án
Organize and plan your projects
Nhân viên
Tổng hợp chung thông tin nhân viên
ERP CRM Web
ERP CRM Web
ERP Disable Developer
ERP Disable Developer
ERP Website
ERP Website
Web Window Title
The custom web window title
Thảo luận
Chat, mail gateway và các kênh riêng
Liên hệ
Tổng hợp chung thông tin liên lạc của bạn
Lịch
Lịch trình gặp mặt nhân viên

Đã cài đặt bản nội địa / Hệ thống tài khoản

Hệ thống tài khoản đa ngôn ngữ
Kế toán Việt Nam